BCN Smart City

Vincles BCN

La plataforma digital per trencar amb l’aïllament social de la gent gran


Es tracta d’un projecte impulsat per l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, que busca donar atenció a les persones grans que se senten soles, mitjançant una xarxa social de suport a la qual s’accedeix mitjançant una tauleta tàctil. Aquesta xarxa inclou la família, els amics i totes les persones que treballen als serveis socials i de salut.

Aquesta plataforma digital facilita el contacte de la persona usuària tant amb el seu cercle de confiança com amb una xarxa de cuidadors i


Què s’aconsegueix amb Vincles BCN?

 • 1

  Les persones que pateixen aïllament se senten més acompanyades i segures a través d’una xarxa social, i poden millorar així la seva salut i qualitat de vida.

 • 2

  Els familiars, les amistats i la comunitat troben una manera flexible de contribuir a l’atenció de les persones que ho necessiten, dins de les seves limitacions de temps i distància.

 • 3

  Les persones professionals rebaixen la seva pressió i la càrrega que suporten, alhora que millora la prestació dels seus serveis.

 • 4

  Barcelona es torna una ciutat més cohesionada socialment, ja que es redueix el risc d’aïllament de les persones que l’habitem.
professionals, per tal de millorar la seva qualitat de vida, seguretat i independència. Combina l’afecte i l’atenció de familiars, amistats i veïnat amb la possibilitat de contactar amb persones professionals per fer-los consultes en matèria de salut i serveis socials. Tots els membres del cercle de confiança poden respondre a les necessitats i alertes de la persona usuària i comunicar-se entre elles, de manera que se senti acompanyada, alhora que millora la seva seguretat i el seu benestar.


Quins són els usuaris principals?

 • 1

  Persones de més de 75 anys.

 • 2

  Persones de més de 65 anys que viuen soles.

 • 3

  Persones que se senten soles i són derivades per professionals de l’àmbit social o de salut.

 • 4

  Persones amb dependència.

 • 5

  Persones amb malalties cròniques.